Hyvää tekevä maalausurakka | Ronald McDonald

Hyvää tekevä maalausurakka Ronald McDonald Talolla

Keväällä 2020 aloitetaan hyvää tekevä maalausurakka, jonka tavoitteena on kunnostaa Ronald McDonald Talon pihapiirin kaikki asuintalot uuteen uskoon ja pitkäaikaissairaiden lasten perheiden väliaikaiseksi kodiksi lapsen sairaalahoidon ajaksi.

Ronald McDonald Talo koostuu kolmesta kodinomaisesta puurakenteisesta asuintalosta Meilahden huvila-alueella, kävelyetäisyydellä HUSin uudesta lastensairaalasta. Merellinen ja aurinkoinen ympäristö on vaativa ympäristö Talolle. Siksi olemme maalausurakan edessä, jotta toiminta voi jatkua.

Lastentalosäätiön toiminta perustuu lahjoitusvaroihin, jotka kattavat vuosittain yli puolet toiminnan kustannuksista. Säätiö kerää jatkuvasti varoja Talon toiminnan yllä pitämiseksi ja perheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Keväällä 2020 kerätään varoja sinisen talon maalausurakkaa varten. Tavoitteena on kerätä 20 000 euroa. Lähde mukaan ja osallistu sivulla rml.fi/maalausprojekti

Maalausurakan yhteistyökumppanit

  • Uula Color Oy, joka lahjoittaa kolmivuotiseen maalausurakkaan hirsirunkoisiin puutaloihin sopivat pellavaöljymaalit
  • Venttiseiska Oy, joka toimii projektin rakennuskonsulttina
  • C.E.Lindgren, joka lahjoittaa urakkaan kaikki maalaustyövälineet
  • Väriset Oy, joka lahjoittaa työhön telineet ja nostimet
  • Honkarakenne Oy lahjoittaa puutavaran urakkaan

“Olemme erittäin kiitollisia kumppaneillemme. Ilman sitoutuneita yhteistyökumppaneita sinisen talon kunnostus ja Talon toiminta eivät ole mahdollista. Vielä tarvitsemme kuitenkin kipeästi lahjoituksia, jotta saamme maalauksen suoritettua”, kertoo Ronald McDonald Talon House Manager Leena Lehtovaara.

Tarve majoitukselle on jatkuva

Ronald McDonald Lastentalosäätiö perustettiin vuonna 1996 tarjoamaan pitkäaikaissairaille lapsille ja heidän perheilleen kodinomaisen majoitusvaihtoehdon Ronald McDonald Talossa silloin, kun lapsi tarvitsee sairaalahoitoa Helsingissä ja oma koti on kaukana. HUSin Uuden lastensairaalan läheisyydessä sijaitsevalle Ronald McDonald Talolle on jatkuvasti suuri tarve. Vuosittain noin 400 perhettä yöpyy Talossa. 18 vuoden aikana yöpymiskertoja on ollut yli 150 000 ja Talo on palvellut yli 7500 perhettä. Vuoden 2019 keskimääräinen käyttöaste oli yli 80%. Lastentalosäätiön toiminta perustuu lahjoituksiin ja yöpymismaksuihin.

Ronald McDonald Talossa asutaan kuin kotona ja vertaistuki tapahtuu kuin luonnostaan

Suomessa vaativin erikoissairaanhoito on keskitetty Helsinkiin uuteen lastensairaalaan. Lapset ja heidän vanhempansa tulevat kaikkialta Suomesta ja joutuvat usein viipymään sairaalassa päiviä, viikkoja tai jopa kuukausia. Kullakin perheellä on oma perhehuone sekä yhteiskäytössä täysin varusteltu keittiö, oleskelu- ja leikkitilat sekä sauna. Hoitojen salliessa pieni potilas voi myös asua Talossa muun perheen kanssa. Kaikkia Talossa asuvia perheitä yhdistää lapsen vakava sairaus ja hoitojakso uudessa lastensairaalassa. Vertaistuki perheiden välillä käy kuin luonnostaan aamukahvin ja iltapalan lomassa. Vanhempien jaksaminen hoitojen aikana ja niiden jälkeen tukee koko perheen hyvinvointia. Lapsen vakava sairaus koskettaa aina koko perhettä.

Uusi tukijoita tarvitaan

Kansainvälinen Ronald McDonald House Charities (RMHC) perustettiin vuonna 1984 keräämään varoja ja lahjoittamaan niitä edelleen tarpeisiin, jotka edesauttavat lasten hyvinvointia. Ensimmäinen Ronald McDonald Talo rakennettiin Philadelphiaan vuonna 1974. Ronald McDonald Lastentaloja on lähes 400 kaikkiaan 44 eri maassa. McDonald´s Oy perusti säätiön Suomeen vuonna 1996 ja on toiminut siitä lähtien yhtenä merkittävänä yhteistyökumppanina. Lisäksi monet yritykset, yhteisöt ja yksityiset henkilöt ovat antaneet tukensa säätiölle, mutta uusia tukijoita tarvitaan edelleen mukaan.

 

Arkisto