Kierrätystä | Pienillä teoilla on suuria vaikutuksia

Kierrätystä

Kierrätystä ei kannata jättää tekemättä, sillä pienillä teoilla on suuria vaikutuksia ja jokainen voi osallistua omalla toiminnallaan ympäristöstämme huolehtimiseen. La­jit­te­luun ja kier­rä­tyk­seen suun­ni­tel­lut as­ti­at hel­pot­ta­vat eko­te­ko­ja ar­jes­sa. Tässä meidän kahvihuoneemme pieni ekopiste, jonka valmistamiseen tarvittiin kuusi 20 litran tyhjää maalipurkkia kansineen sekä nimitarrat purkkien kylkeen ja kansiin. Nyt jokaiselle kierrätettävälle jätteelle on oma purkkinsa ja tyhjentäminen onnistuu helposti. Purkki matkaan mukaan ja kierrätyspisteelle 😊

 

 

 

Ympäristötyöllä yrityksemme voi tehdä osansa luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi sekä ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Olemme laatineet ympäristölupauksen, jossa organisaatiomme sitoutuu ympäristövaikutusten vähentämiseen jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Lähdemme liikkeelle niistä toimenpiteistä, joihin voimme vaikuttaa heti ja käynnistämme hankkeet, joiden tavoiteaikataulu on pidempi.

1. Enemmän kierrätystä – vähemmän jätettä
Uula Color vähentää jätteiden määrää yhä enemmän kierrättämällä ja suosimalla kierrätettäviä materiaaleja. Tuotteiden ja palveluiden ympäristöystävällisyyttä parannetaan valitsemalla vieläkin enemmän kotimaisia ja ympäristöystävällisiä tuotteita mahdollisuuksien mukaan.

2. Energiaa säästäen – ekologisesti eteenpäin
Yrityksen suunnitelmiin kuulu uusiutuvan energian osuuden lisääminen, energiatehokkuuden parantaminen ja vähäpäästöiseen teknologiaan investoiminen. Uula Color suosii kuljetuksissaan kuljetusliikkeiden yhteiskuljetuksia ja on omalla toiminnallaan tukemassa siirtymistä ympäristöystävällisiin kuljetusmuotoihin.

3. Esimerkkinä muille – yhteisen ympäristön puolesta
Ympäristöstä huolehtiminen on kaikille yhteinen asia. Yrityksen johto ja henkilökunta ovat sitoutuneet vastuulliseen toimintaan ja sen kehittämiseen. Jokainen vastaa oman toimintansa ja työtehtäviensä osalta ympäristöasioiden huomioon ottamisesta ja yhteisten päätösten toteutumisesta.

Arkisto