Ympäristötyö | Muovittomat maalit valmistetaan ympäristöä ajatellen

Ympäristötyö – Muovittomat maalit valmistetaan ympäristöä ajatellen

Ympäristötyöllä yrityksemme voi tehdä osansa luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi sekä ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Rakennamme Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää ja kartoitamme samalla yrityksemme ympäristöjärjestelmän nykytilannetta sekä mahdollisuuksia toimia yhä enemmän ympäristömme hyväksi. Olemme aina kiinnittäneet huomiota maaliemme tuote- ja käyttöturvallisuuteen, ekologisuuteen sekä mahdollisimman pieneen ympäristökuormitukseen. Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää rakentamalla selvitämme lisää toimenpiteitä, joilla voimme vielä vähentää ympäristövaikutuksiamme.

Olemme laatineet ympäristölupauksen, jossa organisaatiomme sitoutuu ympäristövaikutusten vähentämiseen jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Lähdemme liikkeelle niistä toimenpiteistä, joihin voimme vaikuttaa heti ja käynnistämme hankkeet, joiden tavoiteaikataulu on pidempi.

1. Enemmän kierrätystä – vähemmän jätettä
Uula Color vähentää jätteiden määrää yhä enemmän kierrättämällä ja suosimalla kierrätettäviä materiaaleja. Tuotteiden ja palveluiden ympäristöystävällisyyttä parannetaan valitsemalla vieläkin enemmän kotimaisia ja ympäristöystävällisiä tuotteita mahdollisuuksien mukaan.

2. Energiaa säästäen – ekologisesti eteenpäin
Yrityksen suunnitelmiin kuulu uusiutuvan energian osuuden lisääminen, energiatehokkuuden parantaminen ja vähäpäästöiseen teknologiaan investoiminen. Uula Color suosii kuljetuksissaan kuljetusliikkeiden yhteiskuljetuksia ja on omalla toiminnallaan tukemassa siirtymistä ympäristöystävällisiin kuljetusmuotoihin.

3. Esimerkkinä muille – yhteisen ympäristön puolesta
Ympäristöstä huolehtiminen on kaikille yhteinen asia. Yrityksen johto ja henkilökunta ovat sitoutuneet vastuulliseen toimintaan ja sen kehittämiseen. Jokainen vastaa oman toimintansa ja työtehtäviensä osalta ympäristöasioiden huomioon ottamisesta ja yhteisten päätösten toteutumisesta.

 

 

UulaColor_maalit&ympäristö

Arkisto