Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän sertifikaatti

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän sertifikaatti

Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän sertifikaatti on myönnetty yrityksellemme 18.6.2021 ympäristöasioiden hoitamisesta ja kehittämisestä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Organisaatiomme on läpäissyt hyväksytysti Ekokompassin auditoinnin ja sitoutunut noudattamaan Ekokompassin kriteereitä.

Lähdimme rakentamaan Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää tammikuulla 2021, koska halusimme kartoittaa ympäristöasioidemme tilaa ja kehittämismahdollisuuksia oman toimintamme kannalta keskeisillä osa-alueilla. Sen myötä laadimme ympäristölupauksen, jota organisaatiomme noudattaa jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Aloitimme niistä toimenpiteistä, joihin pystyimme vaikuttamaan heti ja käynnistimme hankkeita, joiden tavoiteaikataulu on pidempi.


Ympäristölupauksemme mukaan tehtyjä toimenpiteitä

Enemmän kierrätystä – vähemmän jätettä

 • Lajittelun ja kierrätyksen tehostaminen.
 • Paperi- ja pakkausmateriaalien vähentäminen.
 • Tuotannon materiaalihävikin määrän tarkkailu ja minimointi.
 • Jätehuoltosuunnitelma ja sen toteuttaminen jätesäädösten mukaisesti.

Energiaa säästäen – ekologisesti eteenpäin

 • Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen.
 • Uusiutuvan energian käyttö sähköenergiassa. Uusi sähkösopimus 100% uusiutuvalla energialla.
 • Öljylämmityksen korvaaminen ilma-vesilämpöpumpuilla.
 • Loisteputkivalaisimien vaihtaminen led-valaisimiin.
 • Siirtyminen asteittain vähemmän energiaa kuluttaviin tietokoneisiin
 • 100% hiilineutraalin kuljetusmuodon käyttäminen.

Esimerkkinä muille – yhteisen ympäristön puolesta

 • Siirtyminen asteittain sähköisiin materiaaleihin ja asiakirjoihin.
 • Henkilöstön ja sidosryhmien ympäristötietoisuuden lisääminen.
 • Työmatkaliikenteestä aiheutuvien päästöjen vähentäminen etätyömahdollisuuksia lisäämällä.
 • Sähköauton latauspiste.

Arkisto