Hävitä maalijätteet ja kierrätä metallipurkit oikein

Hävitä maalijätteet ja kierrätä metallipurkit oikein

Hävitä maalijätteet ja kierrätä metallipurkit oikein maalausurakan jälkeen.

Nestemäinen jäte:

On erittäin tärkeää, että nestemäistä maalijätettä, liuottimia, ohenteita tai maalausvälineiden pesuvettä ei joudu luontoon, viemäriin tai jäteastiaan. Nestemäinen jäte on aina toimitettava vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. (ongelmajätteiden keräyspisteeseen). Lähimmän vaarallisten aineiden keräyspaikan löydät sivuilta kierrätys.info

Tyhjä ja kuiva metallipurkki:

Täysin tyhjän maalipurkin sekä maalipurkin, joka sisältää ohuen siveltimen vedon verran kuivunutta maalia voi toimittaa metallikeräykseen. Kierrätä maalipurkkien kannet erikseen.


– Metalli on materiaali, joka kiertää ikuisesti. Kun kotitalouksissa ja yrityksissä syntyvä metallinen pakkausjäte kierrätetään, se kulkeutuu uudelleen metalliteollisuuden käyttöön ja muuntuu uusiksi metallituotteiksi. Metallinen pakkaus on ekologinen ja taloudellinen vaihtoehto. –  Mepak.fi


Hävikkimaali:

Mikäli maalipurkissa on jäljellä maalia todella vähän, ohuen siveltimen vedon verran, se voidaan kuivattaa purkin pohjalle. Irrota maalipurkkien kannet ja anna purkkien kuivua kyljellään vähintään vuorokauden ajan. Huomio, että vesiohenteiset maalit kuivuvat öljymaaleja nopeammin, joten öljymaalin kannattaa antaa kuivua useita päiviä. Kun maali on täysin kuivaa, purkki maaleineen voidaan kierrättää. Jos purkin pohjalla on löysää tai nahistunutta maalia, purkki on toimitettava vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.

Maalierien yhdistäminen:

Maalipakkausten kierrätystä voi tehostaa yhdistämällä eri maaleja sisältävät vajaat maalierät samaan astiaan. Tämä koskee vain kuluttajille myytäviä vesiohenteisia lateksimaaleja ja liuotinohenteisia alkydi- ja öljymaaleja. Maalierien yhdistämisestä muodostunut nestemäinen jäte toimitetaan vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.

Maalituotteiden kanssa ei saa sekoittaa maalijätteisiin kuulumattomia aineita tai materiaaleja, kuten työvälineitä, imeytysaineita, rakennusjätettä, pesuaineita, työvälineiden puhdistusliuoksia, puhdistuksessa muodostuvaa jätettä, maalinpoistoainetta tai maalin poistamisessa syntyvää jätettä. Eikä myöskään ammattilaisille tai teollisuuden käyttöön tarkoitettuja tuotteita, kuten kaksikomponenttimaaleja sekä kalkki- ja silikaattimaaleja. Näillä maaleilla ja kemikaaleilla on ominaisuuksia, jotka saattavat aiheuttaa vaaratilanteen jätemaalin säilytyksen aikana. Mikäli et tunne maalilaatuja tai kemikaaleja, älä sekoita niitä keskenään. Edellä mainitut tuotteet on toimitettava omissa pakkauksissaan tai erillisessä astiassa vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.

Maalausvälineet:

Maalaustyövälineet, kuten pensselit, telat ja maalikaukalot, joihin tarttunut maali on täysin kuivaa voi laittaa sekajätteeseen. Pellavaöljyiset trasselit, rievut yms. on hävitettävä polttamalla tai kastelemalla vedellä ennen sekajätteeseen laittamista mahdollisen pellavaöljyn itsesyttymisvaaran vuoksi. Maalaustyövälineet kannattaa pestä heti maalaamisen jälkeen, jotta maali ei ehdi kuivua. Vesiohenteisilla maaleilla maalatut pensselit, telat ja maalikaukalot voidaan pestä vedellä. Mikäli tarvitset välineitä vielä seuraavana päivänä, laita pensselit tai telat ilmatiiviiseen muovipussiin. Liuotinohenteisien maalien työvälineet puhdistetaan esim. Uula Yleisohenteella ja lopuksi saippualla ja vedellä. Pese maalausvälineet aina erillisessä astiassa ja toimita pesuvesi vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.Avaamattomien ja avattujen maalipurkkien säilyttäminen:

Säilytä maalit kuivassa, viileässä paikassa ja lasten ulottumattomissa. Varsinkin vesiohenteisten maalien säilytyspaikan lämpötilan on oltava plussan puolella, jotta maali ei jäädy ja sen vuoksi pilaannu. Näin estetään turhaa hävikkiä. Avatut/vajaat maalipurkit pitää sulkea tiiviisti ja maali kannattaa säilöä mahdollisuuksien mukaan omassa purkissaan. Näin ollen myös maalia koskevat tiedot on helpompi selvittää. Jos maalia jää jäljelle vain sen verran, että purkin pohja juuri ja juuri peittyy, se kannattaa kuivattaa ja kierrättää. Kun maalia käytetään seuraavan kerran, se pitää sekoitta erittäin hyvin pohjia myöden.

Huomio! Avattu Keittomaalipurkki säilyy avattuna muutamia päiviä. 

Ylimääräisen maalin kierrätys:

Maalimäärän laskeminen tarkkaan ei aina onnistu ja maalausprojekteista saattaa jäädä maalia yli oman tarpeen. Jotta turhaa maalijätettä ei syntyisi, kannattaa tarjota ylimääräistä maalia sukulaisille, ystäville, naapureille tai käyttää itse mahdollisuuksien mukaan askarteluun, taulujen ja kalusteiden maalaamiseen, sisustamiseen, jne.

Askarruttaako jokin?
Ota yhteyttä: