hae referenssikumppaniksemme

Bli vår referenspartner för 2022

Bli vår referenspartner för 2022

Bli vår referenspartner för 2022. De förmåner och rabatter som vi har avsatt till referenssamarbetet beviljas utifrån ansökningar. Skicka in en fritt formulerad ansökan med bilder till adressen uula@uula.fi och berätta vilka planer du har för målning av till exempel huset, stugan eller ett specifikt rum. Glöm inte att ange kontaktuppgifter i din ansökan.

Följande grupper kan söka till referenssamarbetet:
– Boende i egnahemshus, radhus eller flervåningshus
– Ägare till sommarstugor och kolonistugor
– Bostadsaktiebolag
– Samfund, föreningar, organisationer och sammanslutningar
– Restaurerings- och hantverkskurser

Referenssamarbetsavtalens antal och rabattstorlek:
Två avtal med 100 % rabatt
Fyra avtal med 75 % rabatt
Sex avtal med 50 % rabatt
Åtta avtal med 30 % rabatt
Tio avtal med 20 % rabatt


Ansökningstiden är 1.11–31.12.2021. 

Ansökningarna behandlas under januari 2022.

Referensförmånerna gäller 1.2–1.10.2022.


Ansökningsvillkor

Den sökande förbinder sig att skicka in bilder från arbetets olika faser och av slutresultatet till Uula Color Oy. Bilderna kan komma att användas i Uula Color Oy:s marknadsföring (webbplatser, bloggar, sociala medier, broschyrer, tryckt material osv.). Den sökande kan även komma att intervjuas för inlägg, artiklar och videor på Uula Color Oy:s webbplats eller sociala medier.

Uula Color Oy har rätt att besöka det aktuella objektet samt fotografera och spela in videomaterial. Bilderna och videorna tillhör Uula Color Oy.

Den sökande förbinder sig att genomföra målningen av valt objekt senast 1.10.2022, om inget annat har avtalats. Om referenssamarbetet inte genomförs inom avtalad tid eller om den sökande inte uppfyller ansökningsvillkoren, har Uula Color Oy rätt att debitera den sökande enligt produkternas normalpris.

Uula Color Oy har rätt att välja referensobjekt och erbjuda förmåner utifrån det innehåll och ändamål som anges i ansökan. Godkännandet av ansökan meddelas den sökande via e-post, och därefter har den sökande 7 dagar på sig för att fatta beslut om sitt deltagande. Om den sökande inte bekräftar sin ansökan inom sju dagar, anses ansökan vara avslagen. Godkända ansökningar och objekt publiceras på webbplatsen www.uula.fi 10.1.2022.

Referenssamarbetets förmåner avser inköp som görs i webbutiken på uula.fi. Referensförmånerna kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden i webbutiken. Målartillbehör och presentkort inkluderas inte i referensförmånerna. Referensavtalet ger rätt till kostnadsfri leverans.

Den sökande kan vid behov få hjälp med att välja målarfärger och nyanser samt få instruktioner för grundarbetet och målningen. Uula Color Oy ansvarar inte för eventuella skador som uppstår på grund av att produkten används för ett annat ändamål eller på ett annat sätt än vad som anges i bruksanvisningen.

Ansökningstiden är 1.1130.12.2021.

Arkisto