Fem tips för inomhusmålning

Fem tips för inomhusmålning – att köpa färg och tillbehör

Fem tips för inomhusmålning, planering och genomförande. Att måla är enkelt när alla förberedelser är omsorgsfullt gjorda och färger och tillbehör finns till hands så att du inte behöver leta efter eller köpa sådana mitt under målningsarbetet. Gör nödvändiga val och förberedelser innan du inleder arbetet.

Välj alltid färg enligt det objekt som ska målas

Välj färg enligt det objekt som ska målas, eftersom färgernas slitstyrka och tvättbeständighet varierar. Bekanta dig alltid med färgerna och målningsanvisningarna på förhand. Du hittar dem på färgburkarna eller på vår webbplats. Följ anvisningarna, eftersom det förekommer variationer mellan olika färger, färgernas appliceringsmetoder, antalet färglager och målningsanvisningar. Planera arbetsordningen omsorgsfullt beroende på om det är en ny yta som ska målas eller underhållsmålning.

Skaffa på förhand de produkter, arbetsverktyg och tillbehör som behövs

Köp högklassiga och bra arbetsverktyg i enlighet med det objekt som ska målas. Det lönar sig att satsa på verktygens kvalitet, eftersom de väsentligt inverkar på slutresultatet. Fundera över om du behöver olika verktyg för olika skeden i målningsarbetet, till exempel små eller stora penslar, avgränsare eller rullar. Eller behöver du en färgskrapa, färgborttagningsmedel, kitt, slippapper eller målartvätt till grundarbetet? Skaffa också andra tillbehör, såsom målartejp, skyddspapper samt målarkläder och annan utrustning. Kom ihåg att skydda områdena omkring målningsobjektet innan du börjar, och avgränsa eventuella ytor som inte ska behandlas.

Införskaffa tillräckligt med färg av samma nyans och från samma parti

Färgernas glansgrad, strävheten på ytan som ska målas, rummets belysning och naturliga ljus samt andra färger och material i rummet inverkar på hur inomhusfärgerna upplevs. Välj nyansen i rummet du tänker måla i. Lita inte på elektroniska färger online. Gör en provmålning med önskad nyans. På så sätt kan du kontrollera hur nyansen ser ut i rummet och om glansgraden är den rätta. Nyanserna kan också variera på grund av nyanseringen. Därför är det viktigt att reservera tillräckligt med samma nyans för den yta som ska målas och blanda färgpartiet i samma kärl för att undvika eventuella nyansskillnader. Färgpartiet bör räcka till hela ytan som ska målas. Kontrollera alltid nyansen innan du inleder målningsarbetet genom att provmåla på en liten yta. Kom ihåg att färgens verkliga nyans syns när färgen har torkat. Blanda färgen omsorgsfullt före målningen och vid behov under målning.Fem tips för inomhusmålning – Grundarbete och målning

Gör alltid grundarbetet omsorgsfullt och måla alltid på en ren och torr yta.

Det lönar sig att göra ett bra grundarbete för att den målade ytan ska bli vacker, jämn och hållbar. Avlägsna smuts och damm från ytan som ska målas. Rengör ytan från smuts och fett med målartvätt för att ytan ska bli ordentligt ren. Skölj ytan efter tvätt och låt den torka ordentligt före grundarbetet och målningen. Vid behov kan du avlägsna gamla färglager och flagande färg med till exempel en färgskrapa eller färgborttagningsmedel.

Spackla och jämna ut hål och sprickor vid behov, låt torka och slipa ytan slät. Avlägsna slipdamm och rengör ytan före målning. Grundmåla vid behov. Kom ihåg att man inte använder grundfärg under lasyrfärger. Måla först kanterna mot golv, vägg och tak med pensel. Därefter lönar det sig att måla stora ytor med rulle och använda ett förlängningsskaft för att göra arbetet lättare. När du målar paneltak eller -väggar bör du lyfta och breda ut färgen på väggen eller i taket med en rulle och sedan jämna ut den med pensel. Använd rikligt med färg vid appliceringen, eftersom färgytan kan bli ojämn och fläckig om du använder en alltför ”torr” rulle eller pensel. Måla alltid hela ytan/väggen på en gång utan paus. Ta bort målartejpen medan färgen ännu är våt, eftersom torkad färg kan lossna med tejpen.

Rengör arbetsverktygen och förvara eller kassera färgrester och återvinn metallburkar på lämpligt sätt efter målningen

Rengör målarverktygen genast efter målningen för att färgen inte ska hinna torka. Penslar, rullar och färgtråg som har använts med vattenlösliga färger kan rengöras med vatten. Om du behöver verktygen även nästa dag kan du sätta penslarna eller rullarna i en lufttät plastpåse. Verktygen för lösningsmedellösliga färger rengörs med t.ex. Uula Universalförtunning och slutligen med tvål och vatten. Rengör alltid målarverktygen i ett separat kärl och lämna tvättvattnet till en insamlingspunkt för farligt avfall. Om du får färg över ska du se till att burkens lock sitter tätt. Vi rekommenderar att färgerna förvaras på en torr och sval plats. Vattenlösliga färger får inte frysa. Kom ihåg att förvara färger och ytbehandlingsmedel utom räckhåll för barn. Tomma, torra förpackningar kan lämnas för återvinning, men flytande avfall ska lämnas till en insamlingspunkt för farligt avfall. Få tips om hur du kasserar färgrester och återvinner burkar.

 

Arkiv