Målningsanvisningar för iNTO Panelfärg

MÅLNINGSANVISNINGAR FÖR INTO PANELFÄRG

Målningsanvisningar för Into Panelfärg

Produktens lämplighet

Into Panelfärg lämpar sig för omålade och tidigare målade panel- och träytor i torra inomhusutrymmen, såsom väggar och tak. Färgen täcker och fäster utmärkt, vilket innebär att färgen inte kräver en separat grundmålning. Det är trevligt att måla med panelfärgen, eftersom den redan under målningen är luktfri. Into Panelfärg är enkel att stryka på, håller sig bra på penseln eller rullen, ger en jämn yta, täcker bra och torkar snabbt.

Produktens nyansering och färgnyanser

Into Panelfärg kan nyanseras enligt Uula Inomhusmålning Färgkarta och Uula Traditionell Färgkarta och dessutom enligt ljusa nyanser på de vanligaste färgkartorna. Kom dock ihåg att det kan förekomma variationer i nyanserna på grund av färgens glansgrad och färgtyp samt nyanseringspastor, nyanseringsmaskiner och nyanseringar. Välj alltid nyans i den belysning och i det rum där den kommer att användas. Belysningen och färgens glansgrad inverkar på hur vi uppfattar färgen.

Appliceringsmetod och målningsförhållanden

Vi rekommenderar målning med rulle eller pensel, beroende på materialet och objektet som ska målas. Ytan som målas ska vara torr, luftens relativa fuktighet under 80 % och temperaturen minst +10°C. Den målade ytan är beröringstorr efter cirka en halvtimme och kan överstrykas efter cirka 2 timmar.

Målningsanvisningar

Blanda färgen omsorgsfullt före målning och vid behov under målning. Blanda en tillräckligt stor mängd färg från ett parti i samma kärl för en enhetlig yta för att undvika eventuella nyansskillnader. Gör ett färgprov med vald nyans för att säkerställa att den är rätt. Observera att färgens rätta nyans syns först när ytan har torkat. Måla alltid med rikligt med färg, eftersom en alltför torr rulle eller borste kan lämna spår och ge en ojämn glansgrad. Sköt om målningsmiljön och skydda ytor som inte ska behandlas med tejp, papper, papp eller skyddsplast. Om du målar mönster eller ytor där du använder målartejp för avgränsning, eller liknande, rekommenderar vi en längre torktid innan du tejpar ytan och gör en ny överstrykning.

Omålad yta: Rengör den smutsiga ytan med Uula Målartvätt enligt anvisningen och låt torka före behandlingen. Spackla och jämna ut hål och sprickor vid behov. Avlägsna slipdamm och rengör ytan före målning. Stryk på Panelfärg två gånger. Späd ut med vatten vid behov.

Gammal målad eller lackad yta: Avlägsna lös och flagnande färg. Grovslipa en glansig eller hårt målad eller lackad yta med sandpapper. Rengör den smutsiga ytan med Uula Målartvätt enligt anvisningen och låt torka ordentligt. Spackla och jämna ut hål och sprickor vid behov. Avlägsna slipdamm och rengör ytan före målning. Stryk på Into Panelfärg två gånger. Späd ut med vatten vid behov.

Mer information

Glansgrad: Halvmatt
Åtgång: Cirka 7 m2/l, beroende på hur strävt och poröst underlaget är.
Förtunning: Vatten
Into Panelfärg hör till den bästa utsläppsklassen M1 för Byggmaterial.
Plastfri: Färgen innehåller inga plastbindemedel. Som bindemedel används naturliga oljor.
Utsläppsfri: Innehåller inte VOC. Färgen innehåller inga skadliga organiska föreningar.
Innehåller inte MIT. (2-methyl-2H-isothiazol-3-one (MIT)
Rengöring av arbetsredskap: Arbetsredskapen rengörs med tvål och vatten direkt efter användning.
Förvaring och förebyggande av miljöskador: Vi rekommenderar förvaring på en torr och sval plats. Får inte frysa. Tomma, torra förpackningar kan lämnas för återvinning. Flytande rester ska föras till insamlingsstation för farligt avfall.

Var försiktig till en början (1 månad) när du behandlar målade ytor. Använd alltid mjuka trasor eller svampar som inte repar när du rengör ytan. Använd neutrala rengöringsmedel. Skölj ytorna omsorgsfullt.

TIPS FÖR INOMHUSMÅLNING

Into Panelfärg

Läs mer »

hur kan vi hjälpa?