Uula Terrassolja

alk. 25,58 

Uula Terrassoljan är en snabbtorkande och vattenspädbar olja för träytor utomhus.

Uula Terrassolja – Vattenspädbar olja för träytor utomhus, terrasser och bryggor

Uula Terrassolja för träytor utomhus. Uula Terrassoljan är en snabbtorkande och vattenspädbar olja för träytor utomhus. Produkten är luktfri, hållbar och lättskött. Lasyrbehandlingsmedlet som absorberas väl och skyddar mot fukt och smuts minskar sprickbildning till följd av fukt och bevarar träkonstruktionernas skick på ett naturligt sätt. Terrassolja lämpar sig för gamla och nya obehandlade träytor samt för gamla ytor som har impregnerats med medel som inte bildar en hård yta, såsom timmer- och brädväggar, terrasser, bryggor, fönsterkarmar, trätrappor och räcken, trädgårdsmöbler och träbåtar. Produkten lämpar sig även för gamla tryckimpregnerade träytor.

Åtgång: Sågad yta cirka 6 m2/liter. Hyvlad yta cirka 10 m2/liter.
Torktid: Beröringstorr efter ca 1 timme. Ny behandling efter ca 4 timmar. En tät eller ny hyvlad yta förlänger märkbart produktens absorbering och torktid.
Förtunningsmedel: Vatten
Nyanser: Kan nyanseras enligt nyanserna på Uula Inomhusmålning Färgkarta samt nyanser på de vanligaste lasyrfärgkartorna. Kom dock ihåg att det kan förekomma variationer i nyanserna på grund av färgens glansgrad, tidigare behandlingar, träets egen nyans samt nyanseringspastor, nyanseringsmaskiner och nyanseringsmetoder. Antalet behandlingar med terrassolja förändrar glansgraden.


Plastfri: Färgen innehåller inga plastbindemedel. Som bindemedel används naturliga oljor.
Utsläppsfri: Innehåller inte VOC. Färgen innehåller inga skadliga organiska föreningar.
Målning enligt RYL 2012:s färgproduktgrupp: 481.
Förvaring och förebyggande av miljöskador: Vi rekommenderar förvaring på en torr och sval plats. Förvaras oåtkomligt för barn. Får ej frysa. Tomma, torra förpackningar kan lämnas för återvinning. Flytande rester ska föras till insamlingsstation för farligt avfall.


Uula Terrassoljan har tillverkats av linolja och fiskolja som bevarar behandlade träkonstruktioner i bra skick under en lång tid.


Anvisningar för Uula Terrasolja


Blanda alltid Terrassolja omsorgsfullt före och under användningen. Blanda en tillräckligt stor mängd från ett parti i samma kärl för en sammanhängande yta för att undvika eventuella nyansskillnader. Behandla även virkets kapytor omsorgsfullt. Utför inte behandlingen i regn eller direkt solljus, behandla inte heller solheta ytor.


taggar:

ViktInte tillgänglig
Färg
Storlek

0,9 liter, 2,7 liter, 9 liter

ytmaterial

Grov yta, Jämna, hyvlade yta

m2
gångger

du behöver ca.
0
liter färg

Lataa tuoteseloste ja käsittelysohjeet
Download product description
Ladda varudeklaration samt användingsinstruktioner
Lataa turvallisuustiedote
Download the safety release
Ladda säkerhetsmeddelande
Vaaralausekkeet / Faroangivelse / Hazard statements

Anvisningar för Uula Träolja

Anvisningar för Uula Terrassolja

Kom ihåg dessa tillbehör och förnödenheter