Uula Träolja

alk. 19,29 

Uula Träolja är en traditionell olja för utomhusbruk, tillverkad av kallpressad kokt linolja.

Nollställ

Product Description

Uula Träolja – För oljebehandling av träytor utomhus

Uula Träolja är en traditionell olja för utomhusbruk, tillverkad av kallpressad kokt linolja. Träolja lämpar sig för gamla och nya obehandlade träytor samt för gamla ytor som har impregnerats med medel som inte bildar en hård yta, såsom timmer- och brädväggar, terrasser, bryggor, fönsterkarmar, trätrappor och räcken, trädgårdsmöbler och träbåtar.

Produkten lämpar sig även för gamla tryckimpregnerade träytor. Träoljan kan även användas för applicering med pensel och för nedsänkning och för att fräscha upp matta oljefärgsytor. Antalet behandlingar med träolja förändrar glansgraden.

Nyansalternativen för Uula Träolja är färglös träolja samt lasyrnyanser enligt Uula Traditionell Färgkarta. Vid färgvalet bör man beakta färgen på ytan som ska behandlas. Vid lasyrbehandling inverkar ytans strävhet, träslaget och den tidigare färgen väsentligt på den slutliga färgen. Produkten får sin slutliga nyans när ytan är helt torr. Vi rekommenderar ett färgprov på en motsvarande yta före målning.

Tillverkas av finsk kallpressad och kokt linolja.

Åtgång: Hyvlad yta 10 m2/l, sågad yta 6 m2/l.
Förtunning: Uula Förtunning för oljefärg
Rengöring av arbetsredskap: Med Uula Universalförtunning och tvätt med tvål och vatten direkt efter användning.
Förvaring och förebyggande av miljöskador: Vi rekommenderar förvaring på en torr och sval plats. Förvaras oåtkomligt för barn. Produkten fryser ej. Tomma, torra förpackningar kan lämnas för återvinning. Flytande rester ska föras till insamlingsstation för farligt avfall.

Innehåller VOC max 700 g/l.

Målning enligt RYL 2012:s färgproduktgrupp 491.

Ytan som behandlas ska vara torr, (virkets fuktighet under 15 %, luftens relativa fuktighet under 80 %) och temperaturen minst +10°C. Tunn applicering är beröringstorr efter cirka 5–8 timmar och kan överstrykas efter ett dygn. Vid indränkning eller nedsänkning är torktiden betydligt längre (minst 3 dygn). En tät eller ny hyvlad yta förlänger märkbart produktens absorbering och torktid.

Blanda alltid träolja omsorgsfullt före och under användningen. Blanda en tillräckligt stor mängd från ett parti i samma kärl för en sammanhängande yta för att undvika eventuella nyansskillnader. Behandla även virkets kapytor omsorgsfullt. Utför inte behandlingen i regn eller direkt solljus, behandla inte heller solheta ytor.


Tunnisteet:

Mer information

ViktInte tillgänglig
Färg
Storlek

0,9 liter, 2,7 liter, 9 liter

ytmaterial

Grov, sågad yta, Jämna, hyvlade yta

m2
gångger

du behöver ca.
0
liter färg

Produktinformation:

Lataa tuoteseloste ja käsittelysohjeet
Download product description
Ladda varudeklaration samt användingsinstruktioner
Lataa turvallisuustiedote
Download the safety release
Ladda säkerhetsmeddelande
Vaaralausekkeet / Faroangivelse / Hazard statements

Målningsinstruktioner:

Anvisningar för Uula Träolja

Kom ihåg dessa tillbehör och förnödenheter