Uula Universalförtunning

alk. 11,26 

Uula Universalförtunning. För förtunning av oljefärger inomhusbruk. Lämpar sig för rengöring av arbetsredskap och för borttagning av fläckar av tjära, beck och fett.

Uula Universalförtunning – Förtunning för lösningsspädbara inomhusfärger

Uula Universalförtunning lämpar sig för utspädning av Uula Dörr- och fönsterfärg, Uula Trägolvfärg, Uula Oljelasyr, Uula Inomhusoljefärg och Uula linoljefärg inomhus.

Förtunningen kan även användas till utspädning av ådringsfärger, rengöring av arbetsredskap samt borttagning av fläckar, såsom kåda, tjära och fett.

Ett mindre skadligt alternativ till lackbensin och terpentin.


Lagring och undvikande av miljöolägenheter:
Förvaras torrt och svalt. Förvaras utom räckhåll för barn. Fryser ej. Tomma och torra burkar kan föras till insamlingen. Flytande avfall skall föras till den kommunala insamlingen för problemavfall.


taggar:
,

ViktInte tillgänglig
Storlek

1 liter, 10 liter, 3 liter

m2
gångger

du behöver ca.
0
liter färg

Lataa tuoteseloste ja käsittelysohjeet
Download product description
Ladda varudeklaration samt användingsinstruktioner
Lataa turvallisuustiedote
Download the safety release
Ladda säkerhetsmeddelande
Vaaralausekkeet / Faroangivelse / Hazard statements

Målningsanvisningar för Uula Trägolvsfärg

Målningsanvisningar för Uula Dörr- och fönsterfärg

Anvisningar för Uula Oljelasyr

Målningsanvisning för Uula Petroleumoljefärg

Målningsanvisning för Uula Linoljefärg

Anvisningar för Roslagsmahogny

Kom ihåg dessa tillbehör och förnödenheter