iLONA Bastulasyrfärg silkesmatt

alk. 27,21 

Ilona Bastulasyrfärg för lasering av träytor i bastur och tvättutrymmen. Lämpar sig för nya och gamla obehandlade träytor i våtutrymmen samt ytor som tidigare har behandlats med lasyrfärg som inte bildar en hinna, såsom tak- och väggpaneler i bastur och tvättrum, stockytor, dörrar, bastulavar, bänkar och räcken.

iLONA Bastulasyrfärg – Ett vackert och naturligt skydd för bastur och badrum

Ilona Bastulasyrfärg silkesmatt för lasering av träytor i bastur och tvättutrymmen. Lämpar sig för nya och gamla obehandlade träytor i våtutrymmen samt ytor som tidigare har behandlats med lasyrfärg som inte bildar en hinna, såsom tak- och väggpaneler i bastur och tvättrum, stockytor, dörrar, bastulavar, bänkar och räcken. I badrum rekommenderas lasyren på väggytor som inte kommer i direkt kontakt med vatten. Ilona Bastulasyrfärg lämpar sig inte för behandling av golv eller ytor som har behandlats med vax eller paraffinolja.

Det är trevligt att måla med luktfria Bastulasyrfärgem. Ilona Bastulasyrfärg är luktfri, enkel att applicera, bildar en jämn yta och torkar snabbt. Bastulasyrbehandlingen ger träet en hållbar och skyddande yta. Ilona Bastulasyrfärg är ett utmärkt alternativ till vax tack vare sin tvättbarhet och enkla rengöring samt möjlighet till tilläggsbehandling.

Åtgång: Hyvlad eller slät yta cirka 12–15 m2/l.
Torktid: Beröringstorr efter ca en halvtimme. Kan behandlas på nytt efter cirka 2 timmar.
Torktid för lavar: Brukstorr efter cirka en vecka. Produkten uppnår sin slutliga hållfasthet en månad efter behandlingen. Under den första månaden ska lavarna skyddas med sittunderlag vid användning.
Färgnyanser: Färglös eller nyanserad till nyanser i de vanligaste lasyrfärgkartorna.
Det kan förekomma variationer i nyanserna på grund av träets egen nyans, färgens glansgrad, tidigare behandlingar samt nyanseringspastor, nyanseringsmaskiner och nyanseringar.Tekniska data

Plastfri: Färgen innehåller inga plastbindemedel. Som bindemedel används naturliga oljor.
Utsläppsfri: Innehåller inte VOC. Färgen innehåller inga skadliga organiska föreningar.
Färgen hör till den bästa utsläppsklassen M1 för Byggmaterial.
Innehåller inte MIT. (2-methyl-2H-isothiazol-3-one (MIT)
Tvättbeständighetsklass: Över 5000 borstningar (SFS 3755)
Målning enligt RYL 2012:s färgproduktgrupp: 519.
Lagring och undvikande av miljöolägenheter: Förvaras torrt och svalt. Får inte frysa. Tomma och torra burkar kan föras till insamlingen. Flytande avfall skall föras till den kommunala insamlingen för problemavfall.


Läs målningsanvisningarna för Ilona Bastulasyrfärg


taggar:

ViktInte tillgänglig
Storlek

0,9 liter, 2,7 liter, 9 liter

Färg
ytmaterial

Jämna, hyvlade yta, Mycket gamla träyta, Omålad porös yta

m2
gångger

du behöver ca.
0
liter färg

Lataa tuoteseloste ja käsittelysohjeet
Download product description
Ladda varudeklaration samt användingsinstruktioner
Lataa turvallisuustiedote
Download the safety release
Ladda säkerhetsmeddelande

Målningsanvisningar för iLONA Lasyrfärg

Målningsanvisningar för iLONA Bastulasyrfärg

Kom ihåg dessa tillbehör och förnödenheter