Uula Roslagsmahogny®

alk. 23,08 

Roslagsmahogny ® är ett utmärkt ytbehandlingsmedel som innehåller kokt linolja och tjära för transparent behandling av utomhusytor på trä- och stockbyggnader.

Uula Roslagsmahogny ®– Ytbehandlingsmedel för stock- och träytor utomhus, innehåller tjära

Uula Roslagsmahogny ® är ett utmärkt ytbehandlingsmedel som innehåller kokt linolja och tjära för transparent behandling av utomhusytor på trä- och stockbyggnader. Det transparenta och plastfria behandlingsmedlet som andas lämnar träets ådring vackert synligt och ger träytan ett naturligt skydd.

Behandlingsobjekt är nya och gamla obehandlade träytor samt gamla träytor som tidigare har behandlats med impregneringsmedel som inte bildar en hinna (även gamla tryckimpregnerade ytor), såsom stock- och brädväggar, träbåtar och bryggor. Produkten nyanseras med äkta pigment. Vid lasering påverkas nyansen av träets egen färg samt eventuella tidigare behandlingar. Ytor som har behandlats med Uula Roslagsmahogany doftar av tjärä efter behandlingen och får sin slutsiga nyans när de har torkat helt.

Åtgång: Hyvlade ytor cirka 8–10 m2/l. Sågade ytor cirka 6–8 m2/l.
Glansgrad: Halvmatt.
Förtunningsmedel: Uula Roslagsmahogny behöver inte förtunnas.
Torktid: På skuggiga ytor t.o.m. 3–4 veckor. I solljus kan ytan torka t.o.m. på 24 timmar. Tål ett normalt regn efter några timmar. En kompakt eller nyhyvlad yta kan förlänga produktens absorbering och slutlig torktid avsevärt.
Nyanser: Laseringsnyanser för Uula Traditionell Färgkarta. Kan eventuellt även fås i nyanser från andra lasyrfärgkartor. Observera att det kan förekomma nyansvariationer till följd av färgens glansgrad, träets egen färg, tidigare behandlingar och nyanseringsmetoderTeknisk information

Plastfri: Färgen innehåller inga plastbindemedel. Som bindemedel används naturliga oljor.
VOC-utsläpp: Under 350g/l. EU VOC gränsvärde (cat A/f) 700 g/l (2010).
Målning enligt RYL 2012:s färgproduktgrupp: 499
Lagring och undvikande av miljöolägenheter: Förvaras torrt och svalt. Förvaras utom räckhåll för barn. Fryser ej. Tomma och torra burkar kan föras till insamlingen. Flytande avfall skall föras till den kommunala insamlingen för problemavfall.


Läs mer i behandlingsanvisningarna


taggar:

ViktInte tillgänglig
Färg
Storlek

0,9 liter, 2,7 liter, 9 liter

ytmaterial

Grov, sågad yta, Jämna, hyvlade yta

m2
gångger

du behöver ca.
0
liter färg

Lataa tuoteseloste ja käsittelysohjeet
Download product description
Ladda varudeklaration samt användingsinstruktioner
Lataa turvallisuustiedote
Download the safety release
Ladda säkerhetsmeddelande
Vaaralausekkeet / Faroangivelse / Hazard statements

Anvisningar för Roslagsmahogny

Kom ihåg dessa tillbehör och förnödenheter