Uula Utomhusgrundfärg

alk. 27,30 

Uula Utomhusgrundfärgen är en plastfri och användarvänlig, vattenspädbar färg för förbehandling av ytor utomhus.

Uula Utomhusgrundfärg – För grundmålning av träytor utomhus

Uula Utomhusgrundfärgen är en plastfri och användarvänlig, vattenspädbar färg för förbehandling av ytor utomhus. Färgen är miljövänlig på grund av de förnybara naturoljorna som används som bindemedel. Produkten andas och är luktfri. Användningsområden är sågade och hyvlade träytor samt ytor utomhus av stock och impregnerat virke. Rekommenderas som grundfärg för Uula Linoljefärg och Uula Petroleumoljefärg.

Åtgång: Hyvlade ytor cirka 8–12 m2/l. Sågade ytor cirka 6–8 m2/l.
Torktid: Färgen är beröringstorr efter cirka en halvtimme. Kan överstrykas efter cirka 6 timmar.
Nyansering: Kan nyanseras till täckande nyanser på de vanligaste färgkartorna. Kom dock ihåg att det kan förekomma variationer i nyanserna på grund av färgens glansgrad och färgtyp samt nyanseringspastor, nyanseringsmaskiner och nyanseringsmetoder.
Förtunning: VattenTekniska data

Glansgrad: matt.
Innehåller inte VOC.
Målning enligt RYL 2012:s färgproduktgrupp: 231.
Lagring och undvikande av miljöolägenheter: Förvaras torrt och svalt. Får inte frysa. Tomma och torra burkar kan föras till insamlingen. Flytande avfall skall föras till den kommunala insamlingen för problemavfall.


Läs målningsanvisningarna för Uula Utomhusgrundfärg


taggar:

ViktInte tillgänglig
Färg
ytmaterial

Grov, sågad yta, Jämna, hyvlade yta

Storlek

0,9 liter, 2,7 liter, 9 liter

m2
gångger

du behöver ca.
0
liter färg

Lataa tuoteseloste ja käsittelysohjeet
Download product description
Ladda varudeklaration samt användingsinstruktioner
Lataa turvallisuustiedote
Download the safety release
Ladda säkerhetsmeddelande
Vaaralausekkeet / Faroangivelse / Hazard statements

Målningsanvisning för Uula Petroleumoljefärg

Målningsanvisning för Uula Linoljefärg

Målningsanvisningar för Uula Utomhusgrundfärg

Kom ihåg dessa tillbehör och förnödenheter